Ivan Steiger

se narodil v roce 1939 v Praze, absolvoval FAMU, katedru dramaturgie a scénaristiky, 1968 odchází do Mnichova, kde působí dodnes jako autor, filmový režisér, producent a karikaturista. Je majitelem jedné z nejkrásnějších sbírek starých hraček.

Během studií na filmové škole v Čimelicích a později na FAMU se chápe pera, píše povídky, novely a scénáře; později však zjistil, že "smysl života našel ve chvíli, když ztratil schopnost vyjádřit ho slovy". Počne kreslit obrázky a píše je ke čtení. Ivan Steiger se stává kmenovým autorem Literárek.

K Literárním novinám přibýv á Červený květ, Kulturní tvorba, Student, Reportér, Impuls a jiné noviny a časopisy. Recenzent literárního měsíčníku PLAMEN píše před třiceti lety podčarník o Steigerománii: "... Kresba, prosím, jako od osmiletého, ale postřehy už zletilé a nepříjemné..."

Kreslený seriál paklíčů, nakousnutých řádů a státních vyznamenání z prvních stránek Literárek vyklíčí s jarem 1968. O rok dříve vychází první a jediná knížka vydaná v Československu. V témže roce získává kreslíř hlavní cenu pro mladé tvůrce v italské Bordigheře a v Montrealu.

Kresba pařízku, z něhož raší křehká květina, se stává po kreslířově odchodu do Mnichova v roce 1968 v celém světě symbolem pro okupované Československo, kreslířovou osobní značkou, ale také znakem jeho nepsaného programu - principu naděje. První Steigerova kniha "Ivan Steigers Prager Tagebuch" vychází už v září 1968. Tiskaři v Nördlingenu se solidarizují s okupovaným československým lidem, uzavřou se v tiskárně, den a noc ji neopustí, dokud celý náklad není vytištěn a svázán. Od této chvíle už není cesty zpátky.

Steiger se stává kreslířem Süddeutsche Zeitung, Abendzeitung, Twen, a tuctu dalších západoevropských a amerických novin a časopisů. Počíná dlouholetá a plodná spolupráce s Chicago Tribune Magazine, The Christian Science Monitor, Daily Mirror, Die Welt, Die Weltwoche, Los Angeles Herald Examiner. Jeho kresby se objevují i na prvních stránkách londýnských Times a pařížského Le Figaro. Dnes je Steiger především stálým karikaturistou denníků Frankfurter Allgemeine Zeitung a turinské La Stampa.

Řada jeho šestnácti napsaných i nakreslených knih vrcholí obsáhlým dílem kreslených esejí ke Starému a k Novému Zákonu pod titulem "Ivan Steiger sieht die Bibel". Kniha vychází i v České republice a v Americe. Ivan Steiger považuje tuto práci za "nejdůležitější čin svého života".

Následuje 416 doprovodních kreseb ke knize starozákonných přísloví "Gottes Auge ist überall".

Jako autor, režisér a producent vytváří v Německu přes třicet filmů. Už po šestnácté jsou jeho specialitou štědrovečerní filmy, na které se tradičně těší miliony diváků druhého německého televizního programu.

Jeho výstavy v Evropě a v Americe, knihy ke čtení i k prohlížení, kresby a filmy byly odměněny množstvím národních a mezinárodních cen a uznání. Na cestě za filmovou rekvizitou objevuje Ivan Steiger svět starých hraček . V mnichovské staroradniční věži na Marienplatzu otvírá 1983 muzeum evropských a amerických hraček a o deset let později další muzeum ve starém purkrabství na Pražském Hradě.

Ivan Steiger žije střídavě v Mnichově ve Schwabingu a na bavorském venkově a často se objevuje v Praze. Je ženat a má dvě dcery.


Knihy Ivana Steigera